Ústecký kraj nenese odpovědnost za nedbalost jiných

Ústecký kraj v poslední době opakovaně čelí výrokům, které ho obviňují ze spoluzodpovědnosti na tragické události v Lubenci na Lounsku, kde na třináctiletého chlapce spadla stará nezabezpečená branka. Chlapec na místě vážným zraněním podlehl. Ústecký kraj vyjadřuje lítost nad nešťastnou nehodou, ovšem odmítá spekulace objevující se v souvislosti s projektem Bezpečná branka.

Reportáž ve Zprávách TV Prima se snaží v divácích vyvolat dojem, že pokud by Ústecký kraj projekt podpořil, nemuselo k tragédii dojít. Takovou spekulaci Ústecký kraj důrazně odmítá. Podle našich informací se do projektu ale zapojily pouze tři kraje z celé České republiky. Ústecký kraj má na revitalizaci fotbalových hřišť mnoho let vlastní dotační programy, o které může žádat každý. Takovým dotačním titulem je například projekt „Sport a volný čas“. Na revitalizaci sportovišť putují miliony korun a v rámci modernizace se myslí i na řádné zabezpečení všech cvičebních pomůcek, včetně fotbalových branek.

„Fotbalová asociace se nyní zcela nesmyslně snaží zcela vzbudit dojem, že se Ústecký kraj svým odmítnutím spolufinancování jejího projektu stal spoluviníkem lubenecké tragédie. Podle mého by si měla Fotbalová asociace pořádek a bezpečnost na svých hřištích financovat především sama. Argument, že Fotbalová asociace nemá peníze, neberu.  V českém fotbalu totiž peníze jsou a nemalé. Každou chvíli čteme v médiích kolik desítek milionů stál přestup toho či onoho hráče,  jaké jsou rozpočty špičkových českých klubů a na kolik si ta či ona ligová hvězda měsíčně přijde. Pokud se v tom fotbalovém kolotoči velkých peněz nenajdou peníze na zajištění bezpečnosti na venkovských hřištích, je ve Fotbalové asociaci něco špatně,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.

Ústecký kraj projednával projekt Bezpečná branka před dvěma lety a bral v úvahu i výši poskytovaných dotací a příspěvků v rámci svých dotačních titulů.

„Fotbalové branky a vůbec bezpečnost na hřištích jsou bezesporu věcí Fotbalové asociace, vlastníků hřišť a  případně obcí, kterým příslušná fotbalová hřiště patří. Kraj nemůže přebírat zodpovědnost za majetek jiných,“ uvedla hejtmanka.