Ústecký kraj připravil další „MANUÁL“ pro starosty

Ústecký kraj připravil pro starosty v pořadí již druhý manuál, tentokrát určený pro starosty obcí ohrožených sociálními nepokoji. Dokument bude v průběhu tohoto týdne zveřejněn na webových stránkách kraje (www.kr-ustecky.cz) a následně jej starostové obdrží i v tištěné formě. Cílem manuálu je poskytnout městům a obcím v kraji přehlednou a srozumitelnou formou návod jak postupovat nejenom v konkrétních rizikových situací spojených se sociálními nepokoji, ale také jak řešit některé problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami. 

„Jsem přesvědčená, že se odborníkům z Pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality Rady Ústeckého kraje pod vedením Martina Kliky podařilo připravit kvalitní a užitečný dokument, který starostům pomůže v řešení problematických oblastí v sociálně vyloučených lokalitách. Oceňuji využití konkrétních příkladů, které se v praxi některých měst osvědčili. Manuál však vnímám jako provizorium a věřím, že se podaří dosáhnout naplnění vládních slibů z října 2011 a přijetí Ústeckého balíčku. Nárůst kriminality na Šluknovsku nás nutí neztrácet čas,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Manuál pro starosty obcí ohrožených sociálními nepokoji je rozdělen do devíti kapitol. Uživatelé zde například naleznou rady, jak rozpoznat možné ohrožení obce sociálními nepokoji, jak postupovat při spolupráci se státní správou nebo jaké možnosti lze využít v oblastech prevence a represe. Závěrečnou část dokumentu o 42 stranách tvoří bohatá příloha, kde je možné nalézt například vzor exekučního příkazu, vyhlášku o regulaci výherních hracích automatů, podmínky azylového bydlení nebo modelový plán preventisty městské policie. „Jde o živý dokument, který bude průběžně aktualizován a rozšiřován,“ doplnila Jana Vaňhová.
 
Není žádným tajemstvím, že bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji zcela zásadním způsobem ovlivňují problematické sociálně vyloučené lokality, jejichž počet v našem kraji je nejvyšší v celé České republice. Naopak, aktuální statistiku tuto skutečnost jen potvrzují. Pokud se všem podaří důrazněji zaměřovat na řešení patologických jevů v těchto lokalitách, kriminalita bude klesat. Proto je potřeba zaměřit pozornost především tímto směrem.