Ústecký kraj připravuje zpravodaj pro národnostní menšiny

Z popudu členů Výboru pro národnostní menšiny, žijící v Ústeckém kraji, se rodí zpravodaj, který má zachytit a přiblížit práci, kulturní vyžití, zvyky a obyčeje cizinců, kteří u nás našli domov.  

Stane se průřezem jejich zkušeností, vnímání většinové společnosti a vzájemného soužití, chybět nebudou ani stanoviska velvyslanců zemí s nejpočetněji zastoupenými menšinami. Zpravodaj vyjde péčí Ústeckého kraje ještě před obdobím letních dovolených a jeho první číslo by mělo založit dlouhodobější tradici. 
 
Na snímku zprava Pavel Vodseďálek, předseda Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje a člen výboru Jiří Morštadt. 
 
Text a foto: Metropol