Ústecký kraj vyslal tři studenty na seminář pro mládež do Magdeburku ve Spolkové republice Německo

V neděli 6. listopadu 2011 odjeli tři studenti ze tří středních škol v Ústeckém kraji na seminář pro mládež Mezinárodního projektu YURA v Magdeburku, který se orientuje na mladé a kvalifikované obyvatele a snaží se je udržet v regionu. Do projektu jsou zapojeny regiony střední Evropy, které trápí podobné problémy.

 

V rámci projektu YURA, jehož je Ústecký kraj partnerem, proběhne od pondělí do čtvrtka 7. až 10. listopadu 2011 seminář zaměřený na mladé lidi ze Střední Evropy. Náplní jejich setkání bude řešení problémů spojených s odlivem mozků z regionů, odlivem mladých lidí z venkova do velkých měst, či problémy způsobené demografickými změnami. Společná řešení by pak měla být předána parlamentu Saska-Anhaltska.
 
„Ústecký kraj vysílá studenty, kdy každý je z jiného typu školy i z jiné oblasti. Konkrétně se jedná o SOŠ a SOU Podbořany, Gymnázium Česká Kamenice a Soukromé podřipské SOŠ a SOU Roudnice nad Labem. Jde nám o podchycení mladých perspektivních lidí, kteří mají uplatnění na trhu práce a jsou přínosem pro budoucí potenciál kraje, jeho rozvoj a prosperitu,“ poznamenal k projektu YURA krajský radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka.
 
Tým Ústeckého kraje na začátku představí svůj region, poté v rámci čtyř pracovních skupin začne řešit konkrétní společné problémy všech regionů ve střední Evropě a mladých lidí v nich žijících. Součástí semináře je samozřejmě i seznámení s městem Magdeburg a slavnostní zakončení v parlamentu Saska-Anhaltska.