Ústecký kraj zdvojnásobil finance na primární prevenci kriminality

Ústecký kraj v letošním roce zdvojnásobil finanční prostředky určené pro tzv. nespecifickou primární prevenci kriminality, a to ze 7,5 milionu Kč (rok 2011) na letošních 15 milionů Kč. Finanční prostředky kraje jsou přerozdělovány v rámci dotačních programů „Sport“ a „Volný čas“, který podporují aktivity v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivity dětí a mládeže. Programy každoročně vyhlašuje Odbor školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu ústeckého kraje.

„Každá koruna, kterou dnes vložíme do sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže se nám v budoucnu několikanásobně vrátí. Krajskými programy motivujeme k pozitivním návykům patřícím ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu, k vytváření příznivých sociálních vazeb, ale také výrazně omezujeme potenciální negativní projevy chování dětí a mladistvých,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. 

Na dotační program „Sport 2012“ bylo z rozpočtu Ústeckého kraje uvolněno 12 milionů Kč. V tomto dotačním programu bylo letos podáno celkem 351 žádostí, 243 z nich bylo podpořeno, což je o 83 % více než v roce 2011. Na dotační program „Volný čas 2012“ byly z rozpočtu Ústeckého kraje uvolněny 3 miliony Kč, posouzeno bylo 191 žádostí, z toho 133 žádostí bylo podpořených (nárůst o více než 220%).
 
V rámci dotační politiky podporující nespecifickou prevenci rizikového chování dětí a mládeže byly přiděleny dotace např. Centru sociálních služeb Města Děčín, které získalo v rámci projektového řízení částku 30.000,- Kč na akci „Soutěžíme v azylovém domě“, jehož smyslem je soutěžní klání a vytvoření bezpečného a zajímavého místa pro znevýhodněné děti z azylového domu. Stejná výše dotace byla poskytnuta i Základní škole Varnsdorf na náměstí E. Beneše na realizaci projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“, jehož cílem je nabídnout nové sportoviště k volnočasové aktivitě širokému spektru žáků a studentů, kteří budou chtít rozvíjet své sportovní a pohybové nadání. Akce je realizována ve spolupráci s atletickým a basketbalovým oddílem.
 
Již tradičně byla podpořena letos částkou 140.000,- Kč mezinárodní sportovní akce „Závod míru juniorů“, kterou pořádal Cyklistický klub Slavoj Terezín. Letos se sjeli závodníci ve věku od 17 do 18 let z 25 států světa na 41. ročník etapového závodu, který se v Terezíně pořádá nepřetržitě již od roku 1974.
 
Od roku 2009 vyhlašuje Ústecký kraj rovněž dotační program na podporu prevence rizikového chování dětí a mládeže, na který z rozpočtu vyhrazuje 1 milion korun. Na podporu aktivit dětí a mládeže cílí také podpora řady projektů z Fondu Ústeckého kraje.