Venkov, dotace, Šluknovský výběžek

Dotace, podpory, rozvoj, peníze, Evropská unie, venkov, mikroregiony – slova skloňovaná ve Šluknovském výběžku velmi často. Jak přesně kraj podporuje své obce a kolik jim věnuje na různé účely a jakou část z celokrajských zdrojů spadá přímo na Šluknovský výběžek?

Ústecký kraj podporuje rozvoj malých obcí do dvou tisíc obyvatel dotacemi v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Každý ročník tohoto programu je zaměřen na jiný účel, což připravuje pracovní skupina složená ze 16 starostů z celého kraje, 3 z nich jsou z děčínského okresu, konkrétně z obcí Lipová, Františkov nad Ploučnicí a Horní Podluží.

„Hlavním cílem Programu obnovy venkova je podnítit obyvatele venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržovali přírodní a kulturní hodnoty venkovské krajiny a rozvíjeli šetrné hospodářství“, vysvětluje radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka.

Program se zaměřuje na tyto oblasti: obnova a rozvoj venkovské zástavby, obnova komunikací a zlepšení životního prostředí. V některých ročnících se pozornost koncentrovala i na společné projekty obcí sdružených do mikroregionů a pořízení územních plánů obcí.

V letech 2007–2011 byla celková alokace na Program obnovy venkova Ústeckého kraje 129 mil. Kč. Z toho vychází průměrná alokace na jednu obec do 2 000 obyvatel, pro které je program určen, ve výši 423 tis. Kč. Takových obcí je v obvodech Rumburk a Varnsdorf 13 a cekem získaly dotaci z tohoto programu  za uvedené období ve výši 6 591 000 Kč. Tyto částky jsou o 20% vyšší, než je celokrajský průměr. Podpořené projekty byly zaměřeny na opravy místních komunikací, zlepšení hygienických podmínek ve školách a školkách.

„Vychází to průměrně na 507 tisíc korun na jednu obec, což je téměř o sto tisíc víc, než je celokrajský průměr“, dodává radní Radek Vonka.

Vedle toho podpořil Ústecký kraj činnost Místní akční skupiny Šluknovsko. Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromých podnikatelských subjektů a veřejné správy, a jejich hlavní náplní je rozvoj venkova a zemědělství. Na Šluknovsku tato skupina získala čtyřletou půjčku na realizaci svých aktivit od Ústeckého kraje ve výši až jeden milion korun. Tato půjčka je bezúročná. Mimo to kraj půjčil této skupině půl milionu korun na profinancování projektu „Vyrobeno na venkově“, který podporuje odbyt kvalitních místních produktů.