Volných míst na středních školách v kraji je ještě dost

Střední školy v Ústeckém kraji nabízí ještě zhruba dva tisíce volných míst v prvních ročnících. Aktuální informace mohou zájemci sledovat díky přehledné databázi Kevis na webových stránkách Ústeckého kraje.

Podle demografického vývoje krajský odbor školství očekává, že na střední školy nastoupí méně žáků než loni. Počet míst se vždy odvíjí podle toho, jak jednotlivé školy vyhlašují další kola přijímacího řízení. Vzhledem k úbytku žáků lze proto předpokládat, že nabídka těch volných může být vyšší než ve školním roce 2010/11.

V databázi Kevis je možné sledovat, z jakých oborů je stále možné vybírat. Nabídka je pestrá. K dispozici jsou obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, obory vzdělání končící závěrečnou zkouškou s výučním listem i obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na většině škol se přijímací zkoušky nekonají. Vždy záleží na řediteli. Gymnázia často používají pro přijímací zkoušky testy společnosti SCIO.

V rámci optimalizace středních škol Ústecký kraj přistoupil i ke slučování. Také to ovlivní počet volných míst ve středních školách. Ovšem zatím nijak výrazně. Na základě vyhodnocení přijímacího řízení a dalších faktorů (např. možnost sestěhování slučovaných škol do menšího počtu budov) se provádějí úpravy kapacit jednotlivých oborů tak, aby nabídka volných míst nepřevyšovala extrémně nad potenciální poptávkou, ale byla dostatečně pestrá, aby si maximum žáků mohlo vybrat pro ně zajímavý a perspektivní obor vzdělání.  

Ústecký kraj má schválen strategický materiál k realizaci procesu optimalizace středních škol známý ve zkratce jako Program páteřních škol Ústeckého kraje, který obsahuje metodiku postupu a řešení celého procesu tak, aby ve výsledku vznikla ekonomicky a pedagogicky optimální soustava středních škol s co nejširší, ale opět efektivně využitou vzdělávací nabídkou. Cílem je vytvořit tzv. Páteřní školy, tedy školy polyfunkční. Program je realizován v plné míře od roku 2006, kdy byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Kraj převzal v roce 2001 celkem 95 středních a vyšších odborných škol v obvykle špatném fyzickém stavu. V roce 2006 jich bylo 89. Po zahájení intenzivní optimalizace v rámci programu páteřních škol  se počet škol snižoval.

Soustava středních škol v Ústeckém kraji bude plně optimalizována k 1. září 2012 tak, aby bez problému zvládla demografický pokles ve věkových skupinách od 15 do 19 let a současně zajistila postupný růst kvality vzdělávání a pestrou vzdělávací nabídku dle potřeb trhu práce.

Celkem bude Ústecký kraj k 1. září 2011 mít 61 středních škol a k 1. září 2012 celkem 54. Školy nejsou rušeny, ale slučovány.