Všechny sociální služby jsou důležité

Na svém jednání se Rada Ústeckého kraje zabývala také financování sociálních služeb v příštím roce. V Ústeckém kraji bylo v dotačním programu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na rok 2012 podáno 164 žádostí na podporu 487 služeb.

Celkový požadavek byl 970,812 mil. Kč. Na základě vyhodnocení byl stanoven optimální návrh podpory služeb ve výši 745,6 mil. Kč (ke dni 14. 11. 2011). Ze strany MPSV bylo na podporu služeb v Ústeckém kraji v roce 2012 určeno 563,218 mil. Kč.

„Návrhy na financování sociálních služeb v Ústeckém kraji byly posouzeny a na výsledném požadavku ve výši 745,6 milionů nechceme nic měnit. Jsme přesvědčení, že všechny sociální služby jsou pro kraj důležité. Pokud je ministerstvo nebude chtít zafinacovat v plné výši podle našich požadavků, ať samo rozhodne, které služby omezí či zruší,“ vysvětlila postup Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí. Souhrnná žádost kraje o dotaci ze státního rozpočtu bude obsahovat pouze optimální návrh podpory služeb stanovený na základě hodnocení. Žádost nebude obsahovat reálný návrh výše dotace jednotlivým službám.
 
Problematikou dotačního řízení se zabývala Komise Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti a vyjádřila zejména nesouhlas s objemem finančních prostředků navržených pro sociální služby na rok 2012 (6,1 mld. Kč) s tím, že bude-li částka nižší než 8,5 mld. Kč, dojde k zániku některých sociálních služeb. Upozornila dále, že je nezbytné částky navýšit celkově o 870 117 141,- Kč s ohledem na končící individuální projekty v 9 krajích v roce 2012 (v Ústeckém kraji se jedná o projekt „Sociální služby v Ústeckém kraji“, ve kterém je do 31. 12. 2011 financováno 84 sociálních služeb a projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“, ve kterém je do 30. 6. 2012 financováno 7 sociálních služeb).