Výměna počítačů na Magistrátu města Ústí nad Labem

Před společností Metropolnet, a. s., stál úkol vyměnit do konce měsíce března 2014 na Magistrátu města Ústí nad Labem více než 250 kusů PC z důvodu ukončení podpory operačního systému Windows XP ze strany společnosti Microsoft. 

„Již v lednu jsme začali zjišťovat přesné počty PC stanic, na nichž byl dosud oblíbený operační systém provozován“, řekl ředitel Metropolnetu Raul Cruz (na snímku vlevo). „ Bylo nutné udělat přesnou inventuru a navrhnout řešení, které by bylo po cenové stránce optimální. Rozhodli jsme se proto cca 180 kusů PC z roku 2008 nahradit novými stanicemi a u zbylých novějších pouze vyměnit pevné disky a na ně nainstalovat nový operační systém Windows 7. V současné době jsou již všechny počítače vybaveny operačním systémem Windows 7 a nehrozí tedy nebezpečí zvýšeného rizika práce na nepodporovaném operačním systému Windows XP“, dodává vedoucí obchodu Michal Mohr (vpravo).