Výměna počítačů na Magistrátu města Ústí nad Labem

10. 04 2014 | Před společností Metropolnet, a. s., stál úkol vyměnit do konce měsíce března 2014 na Magistrátu města Ústí nad Labem více než 250 kusů PC z důvodu ukončení podpory operačního systému Windows XP ze strany společnosti Microsoft. 

„Již v lednu jsme začali zjišťovat přesné počty PC stanic, na nichž byl dosud oblíbený operační systém provozován“, řekl ředitel Metropolnetu Raul Cruz (na snímku vlevo). „ Bylo nutné udělat přesnou inventuru a navrhnout řešení, které by bylo po cenové stránce optimální. Rozhodli jsme se proto cca 180 kusů PC z roku 2008 nahradit novými stanicemi a u zbylých novějších pouze vyměnit pevné disky a na ně nainstalovat nový operační systém Windows 7. V současné době jsou již všechny počítače vybaveny operačním systémem Windows 7 a nehrozí tedy nebezpečí zvýšeného rizika práce na nepodporovaném operačním systému Windows XP“, dodává vedoucí obchodu Michal Mohr (vpravo). 
 
 
.

Vytvořili jsme pro GOLEM SPIRITS nové webové stránky