Zastupitel Ústeckého kraje Jiří Morštadt na návštěvě ve Věznici Bělušice

Zájem o lidi, kteří se dostali na okraj společnosti, ať už proto, že vyrůstali v sociálně slabých  rodinách, či z vlastního přičinění v dospělosti, není u naší veřejnosti valný. Přesto existují a společnost se o ně musí postarat. Přesvědčili jsme se o tom ve Věznici v Bělušicích na Mostecku, kam jsme přijeli společně se zastupitelem Ústeckého kraje a členem jeho Výboru pro národnostní menšiny Jiřím Morštadtem, který se i o tuto problematiku živě zajímá.

O 478 odsouzených převážně za trestné majetkové činy se tu stará 240 zaměstnanců. Delikventi pocházejí jak z ČR, tak i z dalších evropských i asijských zemí a dokonce i z Afriky. Od ředitele věznice, vrchního rady plk. Ing. Bc. Ivo Mrhala a jeho nejbližších spolupracovníků jsme získali řadu poznatků, jak to v tomto zařízení chodí. I přes celospolečenskou ekonomickou krizi se zdejší vězeňské službě daří držet zaměstnanost odsouzených na 60 procentech. Zaměstnávání vězňů má několik kladných stránek – pěstuje a udržuje pracovní návyky, přispívá k placení alimentů a dalších finančních závazků i výloh za pobyt ve vězení. Část odsouzených pomáhá zajišťovat vnitřní chod věznice, další pracují ve dvousměnném provozu pro firmu NA AQUA LINE Libčeves při výrobě molitanových houbiček na mytí. Další odsouzení se v rámci extramurálních aktivit zapojují do pomocných prací v Bělušicích ale i v okolních obcích. Odsouzení pod vedením zaměstnanců věznice vybudovali v areálu věznice tzv. „okrasnou zahradu“, v jejímž nadstandardním prostředí mohou vybraní odsouzení realizovat své návštěvy s osobami blízkými.

Veřejné mínění odsuzuje delikventy, ale zrovna vděčně se nechová ani k zaměstnancům Vězeňské služby České republiky. Zatímco v sousedních zemích, jakými jsou například Francie, či Německo se na jedno uvolněné místo hlásí i několik desítek uchazečů, společenská prestiž tohoto povolání u nás je na nízké úrovni. Přitom se jedná o psychicky velmi náročnou a ekonomicky nedoceněnou profesi, která chrání životy i majetek občanů. Jaký dojem má z návštěvy Věznice v Bělušicích a jak naloží se získanými poznatky, odpověděl zastupitel Ústeckého kraje Jiří Morštadt takto: „Při návštěvě jsem si uvědomil obrovskou důležitost a zodpovědnost všech zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Je potřeba, aby si celá společnost začala uvědomovat náročnost jejich práce. Díky nim mohou žít lidé v bezpečí, protože přímo i nepřímo chrání zdraví a majetek občanů. Všechna osobní setkání jsou pro mne důležitá, získávám při nich přesné, nezkreslené informace, které mi poslouží při dalších rozhodováních. Děkuji Vězeňské službě České republiky za její práci“.