Zastupitelstvo města zřídilo Činoherní studio

Zastupitelé rozhodli o zřízení Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci.

Vedení města opakovaně deklarovalo, že učiní vše, aby ústecká činohra dál rozvíjela svoji slavnou uměleckou tradici. Město proto podniklo kroky, které zajistí budoucnost činoherního umění v Ústí nad Labem, zachování a další rozvoj tradice Činoherního studia. Návrh řešení byl předložen na zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem. Zastupitelstvo města schválilo zřízení nové příspěvkové organizace města Činoherní studio města Ústí nad Labem. Tato právní forma umožní městu zajišťovat hospodárnost při využívání nemalých prostředků vynakládaných z městského rozpočtu na činnost Činoherního studia.
 
Nově vzniklá příspěvková organizace Činoherní studio města Ústí nad Labem obdrží od města Ústí nad Labem příspěvek na činnost z rozpočtu města na rok 2014 z položky oblast kultury ve výši 8 mil. Kč. Bezprostředně bude zahájeno jednání se zaměstnanci Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s. o jejich přechodu do zaměstnaneckého poměru u příspěvkové organizace. Řešen bude také přenos divadelních představení z Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., a to zejména s ohledem na vlastnictví divadelního fundusu a platná autorská práva. Realizováno bude výběrové řízení na nového uměleckého šéfa Činoherního studia, který bude garantem jeho dalšího rozvoje a umělecky nezávislé tvorby v duchu nejlepších tradic. Uměleckého šéfa vybere předem určená komise složená z respektovaných divadelních odborníků.
 
Cílem tohoto kroku je vytvoření podmínek pro zachování slavné tradice ústeckého Činoherního studia, rozvoj této tradiční značky do budoucnosti a zajištění kvalitního činoherního divadla na studiové scéně pro obyvatele a návštěvníky města.