Změny v dopravě od 1. ledna 2015

Dopravní podnik města Ústí nad Labem informuje o změnách příměstských linek, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2015. 

Dne 2. 6. 2014 byla Zastupitelstvem Statutárního města Ústí nad Labem schválena Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou, která bude uzavřena mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje a Statutárním městem Ústí nad Labem. 
 
„Změny na příměstských linkách můžeme rozdělit na dvě samostatné části“, říká ing. Radek Chobot, výkonný ředitel Dopravního podniku. „První část obsahuje linky, které Ústecký kraj vysoutěžil ve výběrovém řízení a kdy se jednalo o linky, jejichž provoz hradil v celých trasách. Byly to linky číslo 1 (Chabařovice, Přestanov, Krupka), 4 (Řehlovice, Dubice, Dubičky ), 6 Hostovice, Stebno, Chvalov) a 12 (Chabařovice, Roudníky, Přestanov). Tyto linky budou provozovány novým dopravcem, a to společností Bus Line a.s. Dochází tedy k ukončení provozu autobusů naší akciovou společností na těchto linkách“ dodává ing. Chobot.
 
Druhou částí jsou příměstské linky, jejichž provoz z větší části trasy hradí Statutární město Ústí nad Labem a od hranice města pak Ústecký kraj. Jedná se o linky číslo 2, 3, 7, 11, 18, 19 a 102 (noční linka), kdy dochází k úpravám dle požadavků Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
Všechny změny nám níže detailněji představil ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele Dopravního podniku pro dopravu.
 
Linka číslo 1 nový dopravce BusLine a.s.
Linka číslo 2 zrušena
Linka číslo 3 nový jízdní řád, trasa beze změny
Linka číslo 4 nový dopravce BusLine a.s.
Linka číslo 6 nový dopravce BusLine a.s.
Linka číslo 7 nový jízdní řád, trasa beze změny
Linka číslo 11 nový jízdní řád, trasa ve vybraných spojích ukončena v Chlumci nebo ve Stradově, ukončení obsluhy zastávek U Pomníku a Přestanov
Linka číslo 12 nový dopravce BusLine a.s.
Linka číslo 15 spoje do obce Dolní Zálezly beze změny
Linka číslo 18 nový jízdní řád, trasa beze změny
Linka číslo 19 nový jízdní řád, změna trasy v Trmicích, nově vedena přes zastávku Bělský můstek, zrušena zastávka Žižkova (směr centrum), dále v době přepravního sedla bude nově zajišťovat obsluhu lokality Pod Svahem
Linka číslo 102 nový jízdní řád, trasa ukončena v Trmicích na Václavském náměstí (noční linka)
 
„Na ostatních městských linkách MHD může dojít v návaznosti ke změnám linek v příměstské dopravě také k úpravám jízdních řádů“ informuje dále ing. Šlejtr. Zároveň dodává, že snahou všech zaměstnanců Dopravního podniku bude řádně a včas informovat cestující o očekávaných změnách. „Na Facebooku DP a na www.dpmul.cz budeme průběžně zveřejňovat veškeré relevantní informace k výše popsaným změnám.“ uzavřel ing. Šlejtr.