VÝSTAVA V ZOOŠKOLE HEINRICHA LUMPEHO

Příští rok si připomeneme významné výročí, které vychází ze založení unikátní přírodní ptačí rezervace (v té době první ve střední Evropě) známé pod jménem Lumpepark. Již letos jsme připravili některé aktivity avizující tuto důležitou událost v historii naší zoo.  

Prvním počinem upozorňujícím na blížící se výročí je výstava „110 let od Lumpeparku k zoo“, kterou mohou návštěvníci shlédnout od úterý 24. října do neděle 5. listopadu. Je umístěna v Zooškole Heinricha Lumpeho a je přístupná po celou dobu otevírací doby zoo, tedy v říjnu od 9.00 do 17.00 hodin, v listopadu, kdy začíná zimní sezóna, do 16.00 hodin. Žádné speciální vstupné se na výstavu neplatí, pouze běžné vstupné do zoo, které v říjnu činí 110 Kč pro dospělého a 55 Kč pro děti, v listopadu je to 100 Kč pro dospělého a 50 Kč pro děti.

Návštěvníci mají jedinečnou příležitost spatřit tzv. „obří Lumpeho knihu“, která mapuje dílo a život Heinricha Lumpeho v období let 1908-1943. Jedná se o velkou knihu vázanou v kůži, která čítá cca 500 listů a váží 24 kilogramů. Není běžně dostupná, je umístěna v Archivu města Ústí nad Labem, odkud byla výjimečně pro tyto účely zapůjčena. Jednotlivé listy byly nafotografovány a převedeny do digitální podoby, takže návštěvníci výstavy mohou knihou virtuálně listovat. Jejím hlavním obsahem jsou novinové výstřižky, které referují o Lumpeparku. Jsou jich stovky, a to nejen z Československa, velký počet jich je z Německa a Rakouska. Články z italských, britských či amerických novin pak ukazují, jakého mezinárodního věhlasu dílo ústeckého propagátora ochrany přírody dosáhlo. Kniha, kterou sestavil jeho sekretář, známý publicista a spisovatel Wilhelm Biscan, dále obsahuje dobové fotografie, plakáty, dopisy, pozvánky, vstupenky či propagační materiály.

Na výstavě je umístěna i posmrtná maska Heinricha Lumpeho a stojany s historickými fotografiemi a články zachycujícími jeho život a dílo z několika úhlů pohledu. Nechybí ani fotografie srovnávající zajímavá místa v areálu zoo z dob Lumpeparku a nyní. Nadcházejícího výročí se týká i soutěž připravená na podzimní prázdniny. Kvíz Stezkami zoo, který se koná od 26. do 29. října, je zaměřen na osobnost Heinricha Lumpeho a jeho oblíbence – zpěvné ptactvo.

Výstavu se podařilo uspořádat díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Zoo získala dotaci na projekt „Příprava 110. výročí založení Lumpeparku 2018“, v rámci kterého připravuje i další výstupy (brožuru 110 let od Lumpeparku k zoo, leták mapující stezku Heinricha Lumpeho v areálu zoo, úvodní panel…). Poskytovatelem dotace je Evropský fond pro regionální rozvoj a Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe, zahraničním partnerem je spolek při drážďanské zoologické zahradě Zoo-Freunde Dresden e. V.

http://www.zoousti.cz