V chomutovském zooparku probíhají výukové programy pro děti a mládež

Učte děti prožitkem a přijďte s nimi do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Tamní Ekocentrum nabízí environmentální výukové programy pro děti a mládež ze školních i mimoškolních kolektivů.

V zooparku dětem přiblížíme život zvířat Evropy a Asie, zasvětíme je do důležitých ekologických témat a zprostředkujeme příjemné zážitky z učení v přírodě. Nabídka výukových programů je rozmanitá. Mezi „klasiku“ pro nejmenší patří například Mašinkou s mateřinkou, Hádej, hádej, hadači či Máme rádi zvířata. V těchto programech se snažíme v dětech povzbudit zájem o živou přírodu, umožňujeme přímý kontakt se zvířaty a interaktivní formou rozšiřujeme jejich přírodovědné a ekologické znalosti. V programu Život na statku mají děti možnost vidět zblízka většinu domácích zvířat, dozvědět se více o jejich chovu a nakrmit je.

Nově otevřená část zooparku Stará Ves poskytuje pro žáky 1. i 2. stupně pestrou paletu programů, během kterých nahlédnou do minulosti skrze lidové stavby a jejich interiéry, prohlédnou si tradiční zemědělské stroje a předměty, přiblížíme jim řemesla a tradice spojené s životem na statku.

Pro žáky 2. stupně dále nabízíme oblíbené programy Příroda v ohrožení, Jak zatočit s odpady či Globálně o globálních problémech. Novinkou letní sezóny je program pro všechny věkové kategorie o životě včel a o včelaření, které budou probíhat ve Staré Vsi. Při poznávání světa včel oživíme všechny smysly vašich žáků.

Od června budou k dispozici také nové programy Ptačí svět či Biodiverzita, které doplňují nabídku programů zacílenou na žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol. U této věkové kategorie klademe v programech důraz na podporu aktivního postoje k životnímu prostředí a ochraně přírody. Součástí programů  jsou týmové aktivity a diskuse.

Speciálně v tomto roce je možné objednat i program Hop a je tu lidoop, který je zaměřen na letošní celoevropskou kampaň věnovanou ochraně velkých primátů a jejich životního prostředí.

Skvělou příležitostí pro školní výlety tříd je zážitkový program Den v zoo, během kterého mohou děti nakrmit tuleně, podívat se na volně chovaná zvířata do Eurosafari, prohlédnout si lidové stavby ve Staré vsi a získat nové informace během vybraného výukového programu.

Kompletní nabídku výukových programů najdete na stránkách www.zoopark.cz. V případě dotazů či objednávek je možné kontaktovat vedoucí Ekocentra paní Petru Kubíkovou na telefonním čísle 777 551 893.
 

Čtěte více